Ηριδανού 16

11528 Αθήνα (Hilton)

Τηλ. 210 3647471